Franchiza

Franchisová forma podnikání - "franšíza" - se uplatňuje zejména v oblasti malého a středního podnikání a lze ji použít, jak pro osoby právnické, tak i fyzické. Podle zkušeností a praxe v zahraničí se franšízing nejčastěji uplatňuje v obchodě, ve službách a v gastronomii. Franchisorovi tato forma odbytu přináší konkurenční výhodu - umožňuje rychlejší expanzi a vstup na nové nebo vzdálené trhy. Má tak zajištěn jistější a rychlejší odbyt. Zvyšováním počtu franchisantů získává lepší vyjednávací pozici na trhu jak s dodavateli, tak s odběrateli. Výhodou franchisové sítě je, že nabízené služby a výrobky jsou pro konečného zákazníka rychleji a snáze dosažitelné.

Franchisant sice potřebuje pro zahájení podnikání určitý vstupní kapitál, ale na druhou stranu je při franchisovém podnikaní vystaven daleko menšímu podnikatelskému riziku.

Díky podpoře franchisora nejsou třeba tak vysoké počáteční náklady, jako kdyby začínal sám. Při startu svého podnikání navíc získává od franchisora know-how, které by nabyl až po několika letech praktického provozování a s ním spojenou rozsáhlou poradenskou podporu.

 

Proč se přidat do našeho týmu?

  •  Víme jak zvýšit zisk Vašeho servisu 
  •  Přinášíme výhody partnerství se silnou značkou Continental 
  •  Podpoříme rozvoj Vašeho autoservisu
  •  Rozšíříme Vám klientelu o obsluhu celonárodních fleetů
  •  Dáme o Vás vědět díky cíleným marketingovým kampaním
  •  Podpoříme Váš tým prostřednictvím školení a treningů