Motorové oleje a chladiaca kvapalina

Ako sa človek neobíde bez vody, tak i automobil sa neobíde bez oleja a chladiacich kvapalín. Prečo? Pretože každé vozidlo má mnoho súčiastok, ktoré sa o seba trú a bez premazania sa môžu zaseknúť, prípadne zničiť. Aby sme predišli týmto problémom, je potrebné mať vo Vašom vozidle všetky prevádzkové kvapaliny v poriadku. Aké kvapaliny je potrebné vo vozidle kontrolovať a servisovať?