ZMERANIE/KONTROLA GEOMETRIE KOLIES

Neštandardné opotrebenie pneumatík dokáže upozorniť na možnosť závady alebo na zlé nastavenie geometrie podvozku Vášho vozidla.

Kontrolu geometrie podvozku vykonávame na modernom meracom zariadení. Používame elektronické osem-senzorové alebo 3D kamerové zariadenie s indikáciou nameraných hodnôt vrátane grafického zobrazení. Namerané hodnoty sú porovnané s hodnotami výrobcov vozidiel. Zistené odchýlky v nastavení geometrie podvozku Vám môžu naši mechanici okamžite nastaviť. Výstupom meraní je protokol z tlačiarne, ktorá je súčasťou zariadenia.

Všetky zariadenia sú pravidelne kalibrované s vysokou presnosťou.

Požadujte kontrolu geometrie v našich servisoch, ktoré sú pre túto činnosť vybavené!

Zvýšite životnosť svojich pneumatík, zlepšíte komfort jazdy a zvýšite bezpečnosť jazdy.

V prípade, že bude potrebné následne realizovať nastavenie geometrie kolies, bude táto služba účtovaná samostatnými položkami na základe rozsahu vykonaného nastavenia.