Dezinfekcia klimatizácie ozónom

Dezinfekcia výparníka a vetracích šácht patrí medzi základnú údržbu klimatizácie, ktorú by mal každý majiteľ vozidla s klimatizáciou pravidelne dodržiavať. Na výparníku klimatizácie, a v rozvode vzduchu, sa vplyvom teplotných rozdielov zráža atmosférická vlhkosť, ktorá vytvára ideálne prostredie pre tvorbu mikroorganizmov a plesní. Zanedbaná údržba klimatizácie má nielen škodlivé účinky na zdravie cestujúcich, ale spôsobuje aj zápach, ktorý sa šíry do interiéru vozidla. Ak sa po dezinfekcii klimatizácie nepodarí na prvýkrát zápach úplne odstrániť, je to známka dlhodobo zanedbávanej údržby a je potreba dezinfekciu v krátkej dobe zopakovať vrátane výmeny kabínového filtra. Ako prevenciu odporúčame dezinfekciu klimatizácie vykonávať minimálne 1x za rok.

Výhodou dezinfekcie ozónom je skutočnosť, že do interiéru vozidlá nezanáša žiadnu ďalšiu vlhkosť (v porovnaní s dezinfekciou sprejom) a tiež to, že sa dezinfikuje celý interiér vozidlá, tj. aj sedadlá vozidlá, kde sa zachytáva a rozkladá pot z ľudského tela.

Súčasne s dezinfekciou odporúčame aj výmenu peľového (kabínového) filtra. Peľový filter sa po určitej dobe zanesie prachom, a inými nečistotami, čím sa rapídne zníži účinnosť a zvýši zaťaženie, ventilátora kúrenia a tiež klimatizácie. Výmenu peľového filtra sa odporúča vykonať po najazdení max 15 000 km (aj keď povinnosť výmeny je výrobcom vozidla stanovená často na oveľa dlhší interval) alebo aspoň 1x ročne, v závislosti na prostredí, režime, v ktorom automobil používate.