Údržba klima.sústavy vozidla R134a

Klimatizácia je dnes už v mnohých prípadoch súčasťou základného vybavenia vozidiel. Stáva sa tak nepostrádateľným pomocníkom, ktorý v automobile vytvára príjemné prostredie nielen v lete, ale v podstate v priebehu celého roka. Hoci sa klimatizácia javí ako uzatvorený bezúdržbový systém, dochádza tu k pozvoľnému úniku chladiaceho média (chladiva), ktorého veľkosť sa uvádza až 30% za 2 roky. Bežná údržba klimatizácie spočíva predovšetkým v kontrole predpísaného množstva chladiaceho média a ďalších operácií, ktoré sú súčasťou automatického testu našich moderných servisných prístrojov.

Údržba klimatizácie s chladiacim médiom R134a je v súčasnosti vykonávaná na všetkých našich prevádzkach BestDrive. Údržba klimatizácie na vybraných prevádzkach, ktoré sú vybavené novým zariadením, umožňuje servisovanie vozidiel s klimatizáciou plnenou novým chladivom R134a.

Cena doplneného chladiaceho média sa účtuje samostatne na základe skutočnej hmotnosti.