Servisná prehliadka - Kontrola bezpečnosti

Servisná prehliadka Vášho vozidla je možnosť, ako získať prehľad o reálnom stave najdôležitejších kontrolovaných častí. Na prípadné zistené závady Vás upozorníme a po odsúhlasení aj odborne odstránime, čím sa výrazne zvýši nielen Vaša bezpečnosť, ale aj životnosť vášho vozidla. Pravidelná servisná prehliadka celkového stavu Vášho vozidla je obdoba Vašich preventívnych vyšetrení u lekára, ktoré majú tiež za cieľ odhaliť prípadné začínajúce problémy a tým predchádzať vážnym chorobám.

Kontrola bezpečnosti, obmedzuje sa na základnej časti vozidla z hľadiska bezpečnosti a zahŕňa okrem iného kontrolu:

  • Stavu pneumatík
  • Vôľu na nápravách
  • Stavu bŕzd a tlmičov
  • Funkčnosť osvetlenia