Príprava vozidla na STK

Príprava Vášho vozidla na STK naším kvalifikovaným mechanikom vrátane prehliadky na zdviháku zahŕňa predovšetkým tieto kontroly:

 • Správnosť identifikačných údajov vozidla
 • Úplnosť povinnej výbavy vozidla
 • Viditeľnosť z vozidla (skla, stierače, ostrekovače, zrkadlá)
 • Stav a funkčnosť osvetlenia (vizuálna kontrola)
 • Stav bŕzd (vizuálna kontrola) a funkcie ručnej brzdy
 • Prevádzkové vôľa v riadení a nápravách
 • Stav podvozkových dielov
 • Tesnosť a stav výfukového systému
 • Tesnosť motora, prevodové skrine a únik prevádzkových kvapalín
 • Stav pneumatík (hĺbka dezénu, správnosť rozmeru, poškodenie, DOT, nerovnomerné opotrebovanie)
 • Stav karosérie
 • Prehliadkou Vášho vozidla pred STK získate prehľad o reálnom stave kontrolovaných častí. V prípade zistenej závady od nás dostanete ponuku na jej odstránenie.