Test funčnosti bŕzd na válcovej stolici

Táto služba zahrnuje test bŕzd na špeciálnom testovacom zariadení, ktoré vyhodnotí, či sú brzdy spôsobilé plniť svoje základné funkcie. Výstupom merania sú číselne a graficky spracované protokoly účinnosti bŕzd prednej aj zadnej nápravy vrátane vyhodnotenia rozdielov v ich účinnosti. Súčasne je vyhotovený protokol o vykonanom teste s odporučením, či je nutné segmenty bŕzd vymeniť za nové.

Poškodené / nefunkčné brzdy spôsobujú zníženú alebo nerovnomernú intenzitu brzdenia na jednotlivých kolesách vozidla, čo má výrazný vplyv na ovládateľnosť a smerové chovanie sa vozidla, najmä pri intenzívnom brzdení. Plne funkčné brzdy výrazne ovplyvňujú bezpečnosť prevádzky vozidla a jeho posádky.