Test funkčnosti tlmičov pruženia

Táto služba zahrnuje test tlmičov na špeciálnom testovacom zariadení, ktoré vyhodnotí, či sú tlmiče pruženia spôsobilé plniť všetky svoje základné funkcie. Výstupom merania sú číselne a graficky spracované protokoly s hodnotami účinnosti tlmičov pruženia prednej aj zadnej nápravy vrátane vyhodnotenia rozdielu v ich účinnosti. Súčasne je vyhotovený protokol o vykonanom teste s odporučením, či je nutné komponenty tlmenia či pruženia vozidla vymeniť za nové. 

Poškodené tlmiče pruženia spôsobujú zvýšené, často nepredvídateľné, pohyby (kmitanie) karosérie vozidla a vedú k veľkým dynamickým zmenám zaťaženia kolies. To má vplyv na ovládateľnosť a smerové chovanie sa vozidla, najmä pri brzdení alebo prejazde po nerovnostiach na vozovke. Poškodené tlmiče pruženia rovnako zvyšujú opotrebenie ostatných dielov súvisiacich so zavesením nápravy. Plne funkčné tlmiče pruženia výrazne ovplyvňujú bezpečnosť prevádzky vozidla a bezpečnosť posádky.