klima24hod-zasahova-sluzbaautobateriebesdrive-garanciebrzdova-kvapalinabrzdyAsset 20chybajuca-ikonkaCHÝBAIKONKAAsset 10diagnostikaelektronicka-fakturaciafinancovaniegeometriaklimakonzultacie-predajAsset 14Asset 6olejonline-objednavkaOctoberAsset 32opravy-pneu-dusiAsset 30Asset 3Asset 2Asset 4Asset 16pneuhotelpneuservispriprava-na-stkprohlidka-vozidlasvetlatest-emisiiAsset 26tuningumyvanie-pneu-diskovvyfukyzahustovanie-plynomAsset 8

Autoservis

Kontrola a nastavenie geometrie


Pre správne fungovanie celého systému riadenia vozidla je potrebné mať nastavenú správnu geometriu náprav – t. j. zbiehavosť kolies, odklon a záklon. Na zmeranie a nastavenie geometrie nápravy je potrebné mať špeciálne vybavenie a poznať predpísané hodnoty výrobcu.


S vašimi novými kolesami prichádza čas aj na nastavenie geometrie. Aj to vybavíte v našom pneuservise BESTDRIVE – rýchlo, pohodlne a kvalitne.

Servis klimatizácie


Klimatizácia sa stáva štandardom vo výbave vozidiel. Jej služby oceníme najmä v lete.


Klimatizácia však vyžaduje aj starostlivosť:
- čistenie a doplňovanie chladiaceho média. Pri používaní klimatizácie dochádza k pozvoľnému úniku média a naviac toto médium pohlcuje vodné pary, ktoré môžu poškodiť kompresor klimatizácie. Súčasťou čistenia a doplnenia chladiaceho média servisným prístrojom je aj test tesnosti chladiacej sústavy a doplnenie oleja
- klimatizáciu je potrebné spúšťať celoročne, nielen v letnom období. Zohrievanie čelného skla v zime pomocou klimatizácie je účinnejšie a predchádza problémom.

Odporúčame nechať si chladiace médium vyčistiť a doplniť aspoň raz ročne, resp. raz za 2 roky. Interval čistenia chladiaceho média závisí od intenzity používania klimatizácie vo vozidle. Keď zákazník príde až vtedy, keď klimatizácia nechladí, väčšinou je problém závažnejší ako len chýbajúce médium. Často sa jedná o poškodenie kompresora klimatizácie, kde sa náklady na opravu pohybujú cca od 500,- € vyššie.

 

Dezinfekcia klimatizácie


Vyčistenie chladiaceho média klimatizácie servisným prístrojom neodstráni zápach z klimatizácie. Za týmto účelom je potrebné realizovať službu dezinfekcie klimatizačných prieduchov, pri ktorej sa chemicky odstránia baktérie a plesne z prieduchov a výparníka. Zanedbanie starostlivosti o dezinfekciu prieduchov ohrozuje zdravie posádky – do priestoru sa dostávajú baktérie a plesne, a prejavuje sa tiež zápachom, ktorý spôsobujú práve odumreté baktérie v prieduchoch a na výparníku.

 


Súčasťou dezinfekcie klimatizácie by mala byť aj výmena peľového filtra. Filter sa časom zanesie prachom a drobnými nečistotami, ktoré sa potom dostávajú do interiéru.

Odporúčame dezinfekciu prieduchov klimatizácie a výmenu peľového filtra aspoň raz ročne.

 

Servis bŕzd


Úloha bŕzd je samozrejmá – zastaviť, resp. spomaliť vozidlo vtedy, keď je to potrebné. Brzdový systém sa však skladá z viacerých komponentov, ktoré majú obmedzenú životnosť, resp. používaním sa opotrebúvajú a je ich treba vymeniť. Kontrolu brzdového systému by mal zabezpečovať automaticky servis pri pravidelných inšpekčných prehliadkach. Pri vozidlách, ktoré nechodia na servisnú prehliadku, si stav bŕzd musí kontrolovať jeho vodič. My zabezpečujeme túto kontrolu pre svojich zákazníkov pri prezúvaní vozidla


Aké sú najčastejšie problémy brzdového systému?
Opotrebované brzdové platničky (kotúčová brzda) alebo čeľuste (bubnová brzda). Ich opotrebovanie sa prejavuje najmä zníženým brzdným účinkom, resp. predĺžením brzdnej dráhy – toto si však zákazník len málokedy uvedomí, keďže ku znižovaniu brzdného účinku dochádza priebežne. Prejavom silne opotrebovaných platničiek je pískanie pri brzdení – vtedy je nevyhnutná okamžitá výmena brzdových platničiek. Brzdové platničky sa vždy musia vymeniť na obidvoch kolesách jednej nápravy.

Opotrebovaný brzdový kotúč. Prejavuje sa najmä znížením brzdného účinku, ale taktiež napr. stratou brzdného účinku pri dlhšom brzdení (kotúč sa prehrieva a nestíha odvádzať teplo vznikajúce trením brzdovej platničky). Brzdové kotúče sa vždy musia vymeniť na obidvoch kolesách jednej nápravy. Pri výmene brzdových kotúčov sa automaticky menia aj brzdové platničky.

Nefunkčný brzdový valček. Úlohou brzdového valčeka je zabezpečiť prítlak platničky, resp. čeľuste na kotúč, resp. brzdový bubon. Pri nefunkčnom brzdovom valčeku dochádza k nerovnomernému účinku bŕzd, hrozí riziko šmyku.

Neúčinná bubnová brzda. Systém bubnovej brzdy je používaný najmä pri zadných brzdách, jeho výhodou je najmä nižšia cena, preto je montovaný najmä na menšie vozidlá. Častým problémom bubnových bŕzd je ich znečistenie alebo zahrdzavenie pružiniek.

Nízky bod varu brzdovej kvapaliny. Brzdová kvapalina slúži na prenos tlaku z pedála do brzdového valčeka. Jej nevýhodou je, že je hygroskopická (pohlcuje vlhkosť), čo skracuje jej životnosť. Brzdovú kvapalinu je treba meniť každý rok, resp. každé 2 roky (interval výmeny záleží od typu brzdovej kvapaliny) bez ohľadu na to, ako je vozidlo využívané. Hlavným ukazovateľom kvality brzdovej kvapaliny je bod varu – čím nižší bod varu brzdovej kvapaliny, tým viac vody obsahuje a znižuje sa jej účinnosť. Pri bode varu 150 °C a menej je výmena brzdovej kvapaliny nevyhnutná, preto odporúčame výmenu už pri bode varu 180 °C a menej. Nevyhovujúca brzdová kvapalina môže spôsobiť zošliapnutie brzdového pedálu naprázdno, čím sa predlžuje brzdná dráha.
 

Výmena výfukov


Slúži na odvod spalín z motora a znižovanie škodlivých emisií vozidiel. 
 


Najčastejším poškodením je prehrdzavenie výfukového potrubia, ktoré je možné identifikovať vizuálne alebo počutím (pri poškodení tlmiča výfuku). Výfuk sa skladá z troch základných častí – katalyzátor alebo filter pevných častíc, stredný tlmič výfuku a zadný tlmič výfuku.

Výmena brzdovej kvapaliny


Výmenu brzdovej kvapaliny je potrebné realizovať pravidelne každé 2 roky, inak brzdová kvapalina stráca svoju účinnosť.

Výmena chladiacej kvapaliny


Chladiaca kvapalina slúži ako médium na odvod tepla z motora, resp. udržiavanie stabilnej teploty motora pri jazde. 


Požiadavky na chladiacu kvapalinu sú okrem základnej úlohy – odvod tepla, aj odolnosť voči mrazu, predchádzanie korózii častí chladiacej sústavy a správne chemické zloženie tak, aby nedošlo ku poškodeniu chladiacej sústav. Pre vodiča je dôležité najmä sledovať stav kvapaliny v chladiacej sústave a pred zimou si dať skontrolovať bod tuhnutia (mrazu).

Výmena olejov a filtrov


Pri súčasných motoroch sa neustále zvyšujú nároky na mazanie motora, pričom jednotlivé požiadavky sú istým spôsobom protichodné. Intervaly výmeny oleja sa predlžujú, výrobcovia vozidiel požadujú znižovanie spotreby paliva, malú spotrebu oleja, ochranu pri studenom štarte a pokrytie širokej škály motorov (benzín, turbo diesel, s filtrom pevných častíc a pod.). Preto je dôležité venovať mazaniu a výmene oleja zodpovedajúcu starostlivosť, napriek tomu, že tento úkon je vnímaný ako jednoduchý.


Moderné vozidlá už sami ukazujú termín výmeny oleja (dokážu zmerať kvalitu oleja), bežne sa však výmena oleja realizuje podľa štandardného intervalu (každých 15 000 km) alebo raz ročne. Zanedbanie výmeny oleja môže spôsobiť poškodenie motora s vysokými nákladmi na opravu, neporovnateľnými s cenou výmeny oleja.

Samozrejmosťou pri výmene oleja je aj výmena olejového filtra. Olejový filter slúži na zachytávanie pevných častíc, ktoré nie sú rozpustné v oleji a mohli by spôsobiť poškodenie motora. Olejový filter ukladá tieto častice vo svojom telese, avšak má len obmedzenú kapacitu, ktorá je nastavená na interval výmeny oleja.

Vzhľadom na široký sortiment olejov je potrebné dbať na výber správneho oleja. Už sa nedá orientovať podľa typu mineralizácie oleja (plnesyntetický, polosyntetický, minerálny), ale je potrebné dodržiavať normu oleja, ktorú predpisuje pre konkrétny typ motora výrobca. Použitie nesprávneho oleja môže viesť ku poškodeniu motora alebo filtra pevných častíc, pričom ich opravy predstavujú mnohonásobne vyššie náklady v porovnaní s rozdielom ceny medzi jednotlivými typmi olejov.

 

Nastavenie svetiel


Správna funkcia svetlometov je dôležitá najmä v jesennom a zimnom období, keď vodiči najčastejšie jazdia v šere alebo tme. 


Problém so svetlami svietiacim na príliš krátku vzdialenosť alebo naopak oslňujúcimi oprotiidúce vozidlá sa dá riešiť nastavením svetiel pomocou regloskopu. Jedná sa o finančne nenáročný úkon, preto odporúčame každému vodičovi aspoň raz ročne si nechať skontrolovať a prípadne nastaviť výšku svetlometov, ideálne v rámci prípravy vozidla na zimu.

Opravy autoskiel


Poškodenie čelného skla kamienkom ešte nie je dôvod na jeho drahú výmenu. Poskytujeme službu oprava čelného skla, na ktorú používame špičkovú technológiu. 


Sklo nie je potrebné vŕtať, nezáleží na veku a tvare praskliny, po oprave sklo získava pevnosť a stabilitu. Obmedzením je pozícia praskliny – nesmie byť v zornom poli vodiča alebo príliš na okraji skla vzhľadom na technologický postup opravy.

Test a výmena autobaterií


Autobatérie podstupujú najťažší test svojho stavu v dvoch obdobiach, po príchode mrazov a čo si mnohí motoristi často neuvedomujú aj v čase najväčšieho tepla. Preto odporúčame dať si autobatériu otestovať na jeseň alebo začiatkom zimy, najneskôr však v čase prezúvania motorového vozidla na zimné pneumatiky. Druhú kontrolu odporúčame v čase pred nástupom letných horúčav, najneskôr však pred odchodom na letnú dovolenku.
 


Kúpu aj výmenu autobatérie je vhodné vykonať v odbornom servise, kde Vám dokážu vyšpecifikovať typ batérie presne podľa požiadaviek výrobcu vozidla a zároveň odborne vymeniť autobatériu, keďže výmena batérie už nie je len o odpojení starej batérie a napojení novej. Výbava mnohých automobilov si vyžaduje dodržanie presných postupov pri výmene autobatérie a v mnohých prípadoch musí byť použité aj diagnostické zariadenie. Otestovaním stavu autobatérie sa mnoho krát môžete vyhnúť zbytočným investíciám.
V našej sieti Vám pri otestovaní stavu autobatérie skontrolujeme aj stav dobíjacej sústavy. Zlý stav autobatérie totiž môže byť spôsobený aj nasledovnými faktormi: nesprávna činnosť dobíjacieho modulu (alternátor, dynamo), zlý stav klinových, drážkovaných remeňov, znečistenie svoriek akumulátora. Po odstránení týchto závad a dobití akumulátora vyhovujúcim dobíjacím zariadením sa môže stať, že nebude potrebné autobatériu meniť, príp. sa vyhneme poškodeniu novej autobatérie pre zlú alebo obmedzenú funkčnosť dobíjacej sústavy.

Diagnostika vozidla


Prečo je dôležitá preventívna diagnostika motorového vozidla? Tak ako včasná návšteva u lekára nám môže zachrániť život, zdravie, ušetriť veľmi veľa peňazí, tak isto nám včasné diagnostikovanie závad motorového vozidla môže ušetriť zbytočné výdavky.
 


Nie každá porucha znamená automatické rozsvietenie kontrolky na prístrojovom panely. Preventívnou diagnostikou motorového vozidla sa zároveň vyhnete nepríjemnostiam, ktoré môžu nastať napr. počas cesty na dovolenku a predísť tak zbytočným nepríjemnostiam a ďalším výdavkom.
Odborníci našej servisnej siete dokážu na základe výstupov získaných počas diagnostiky Vášho motorového vozidla zistiť údaje, ktoré môžu vopred varovať pred výskytom nepríjemných porúch a zároveň Vám dokážu vykonať opravy, ktoré vzniku týchto porúch predídu.

 

Servisná prehliadka


Pracovníci našej siete pri prezutí vozidla kontrolujú okrem stavu pneumatík aj stav podvozkových častí vozidla. 


Týmito časťami sú: brzdy (kotúčové), podvozkové časti (tlmiče, pružiny, čapy, tyče riadenia, tyče stabilizátora), stav pneumatík, stav prevádzkových náplní (motorový olej, brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina). Výsledkom je kontrolný záznam, ktorého kópiu zákazník dostane, aby mal prehľad o stave vozidla. Pri výmene pneumatík je táto kontrola bezplatným bonusom pre zákazníkov.

Príprava na STK


Príprava osobného motorového vozidla na STK (v prípade ak sa na ne nevzťahuje špeciálna legislatíva LPG, vozidlá špeciálnej prepravy) musia prvý krát STK, EK vykonať štyri roky po prvej registrácii motorového vozidla. 


Ďalšia STK, EK musí byť vykonaná v intervale každé dva roky. V sieti našich autoservisov spoľahlivo pripravíme Vaše vozidlo na absolvovanie týchto kontrol.

Test a výmena tlmičov


Rýchle a veľmi presné meranie účinnosti tlmičov bez pracnej a nákladnej demontáže. Výsledok testu s použitím špeciálneho testovacieho zariadenia je k dispozícii počas niekoľkých minút. Zákazník dostane protokol o výsledku merania. Odborne preškolený personál súčasne poskytne k výsledku testu komentár a poradenstvo. Odborná výmena vadných tlmičov pérovania na mieste. Ponuka kvalitných značkových tlmičov so zodpovedajúci technickými parametrami v rôznych cenových kategóriách a na rôzne typy automobilov. Zvýši sa jazdný komfort, stabilita vozidla a bezpečnost jazdy. Predĺženie životnosti pneumatík.


Tlmiče pérovania plnia v rámci podvozku vozidla veľmi dôležitú funkciu. Tlmia kmitanie súvisiace s jazdou po nerovnej vozovke a zabezpečuje plynulý kontakt kolesa s vozovkou. I keď nerovnosť vozovky neumožňuje vždy ideány dotyk, musí byť táto strata, čo najmenšia. Trvalý kontakt kolesa s vozovkou má pozitívny vplyv na jazdné vlastnosti, stabilitu a vedenie vozidla, dĺžku brzdnej dráhy, komfort jazdy a znižuje predčasné opotrebenie podvozkových skupín vozidla. Vadné tlmiče pérovania súčasne negatívne ovplyvňujú technický stav pneumatík, lebo spôsobujú ich opotrebenie a majú vplyv na ich predčasné vyradenie z prevádzky. Z vyššie uvedených dôvodov je teda zrejmé, že vadné tlmiče pérovania ovplyvňujú bezpečnost prevádzky vozidla a jeho posádky. Či sú tlmiče schopné plniť túto funkciu je najlepšie možné preveriť na špeciálnom testovacom zariadení. Výstupom merania sú číselné a graficky spracované hodnoty účinnosti tlmičov prednej i zadnej nápravy vrátane vyhodnocovacieho rozdielu účinnosti pravého a ľavého tlmiča. Súčasne je zhotovený protokol o zrealizovanom teste a priloženom odporučení. Na základe výsledkov testu tlmičov pérovania sme schoní zrealizovať aj samotnú výmenu tlmičov. V našej ponuke sú originálne značkové tlmiče. Výmenu zrealizujeme buď okamžite alebo na základe objednania sa. Vždy podľa potřeby zákazníka.

 

Tlmiče so správnou funkciou zvyšujú bezpečnosť prevádzky Vášho vozidla, zvyšujú životnosť pneumatík, znižujú predčasné opotrebenie niektorých súčiastok Vášho vozidla! V našich servisoch nájdete nielen radu, ale i odbornú pomoc!

Čistenie interiéru


Kompletná údržba intriéru vozidla vrátane batožinového priestoru. Ručné čistenie za použitia značkových čistiacich materiálov určených špeciálne pre konkrétnu časť vybavenia vozidla. Touto službou chceme ušetriť Váš čas, námahu a naviac perfektne vyčistený interiér pôsobí profesionálne a zanecháva pocit luxusu.


Prečo neprenechať starosť o čistotu interiéru vozidla odborníkom. Prečo nevyužiť výhodnej ponuky, kedy sa Vám niekto postará o údržbu vnútorných priestorov vozidla. I to Vám zabezpečíme v našich servisoch. Sme schopní v rámci tejto ponuky postarať sa o interiér Vášho vozidla z pohľadu kompletnej ponuky. Čistenie interiéru ako komplexná služba súvisí s povysávaním podlahy vozidla a batožinového priestoru, umytím palubnej dosky a všetkých plastových a koženkových výplní, umytí a ošetrení gumových podlahových kobercov, umytím a naleštením všetkých sklenných výplní, naleštením prístrojovej dosky a premazaním závesú dverí a zámkov dverí.

Navštivte naše servisy a využite túto ponuku!

Ceny servisných úkonov Vám radi oznámia na ktorejkoľvek predajne BestDrive.

continental
Uniroyal
Barum
Matador

 

Bridgestone
Goodyear