Benefity v BestDrive

týždeň dovolenky naviac

Týždeň dovolenky naviac

Základnú dovolenku máme predĺženú o celý týždeň. Dvadsaťpäť dní namiesto dvadsiatich = lepší odpočinok.

penzijné pripoistenie

Penzijné pripoistenie

Pomôžeme Vám pripraviť sa na penziu! Prispievame svojim zamestnancom na penzijné pripoistenia.

stravovanie

Stravovanie

Náročná práca vyžaduje mnoho energie, preto svojim zamestnancom prispievame na obedy formou straveniek.

odmena za pracovné a životné výročie

Odmena za pracovné a životné výročie

Pri príležitosti dovŕšenia pracovného či životného výročia poskytujeme odmeny zamestnancom,
ktorí u nás pracujú aspoň 5 rokov.

odmeny pri odchode do dôchodku

Odmeny pri odchode do dôchodku

Na dôchodok s finančným darčekom – jeho výška závisí na dĺžke zamestnania v našej spoločnosti.

predĺžené pracovné voľno s náhradou mzdy

Predĺžené pracovné voľno s náhradou mzdy

Dôležité životné okamihy je treba tráviť s najbližšími. Na predĺžené pracovné voľno máte nárok
napr. pri narodení dieťaťa, svadbe, ale aj tých menej príjemných životných situácií.

vzdelávanie

Vzdelávanie

Každý zamestnanec má možnosť zdokonaľovať svoje odborné a komunikačné zručnosti v súlade so svojim
pracovným zaradením.

zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť

Naša spoločnosť hradí za zamestnanca nielen vstupnú lekársku prehliadku, ale aj kópie zdravotnej dokumentácie.
A nielen to, prispievame aj na prevenciu proti chorobám – napr. očkovacia vakcína proti chrípke alebo
vitamínový balíček pred zimnou sezónou.

zvýhodnený nákup pneu

Zvýhodnený nákup pneu

Naši zamestnanci môžu zakúpiť nielen pneumatiky, ale aj autoservisné a pneuservisné služby za zvýhodnených podmienok.

zvýšené odstupné pri výpovedi z organizačných dôvodov

Zvýšené odstupné pri výpovedi z organizačných dôvodov

Dopad výpovedi sa snažíme mierniť zvýšeným odstupným vo výške jedného priemerného zárobku nad rámec
stanovený zákonníkom práce – pri viac než 10 odpracovaných rokoch zamestnanca.

Finanční benefity

Finančné benefity

Veľmi obľúbené sú ročné odmeny, ktoré sú vyplácané v závislosti na hospodárení buď našej firmy alebo celého koncernu.