Benefity

Príspevok na liečebno-rehabilitačné a rekondičné pobyty zamestnancom aj s rodinnými príslušníkmi

Na zdraví a kondícii našich zamestnancov nám záleží a preto im a ich rodinným príslušníkom prispievame na ozdravné pobyty.

Príspevok na Doplnkové dôchodkové poistenie

Pomôžeme Vám pripraviť sa na dôchodok. Prispievame svojim zamestnancom na doplnkové dôchodkové poistenie.

Príspevok na stravovanie

Náročná práca vyžaduje veľa energie, preto svojim zamestnancom prispievame na obedy formou straveniek.

Odmena za pracovné a životné výročia

Pri príležitosti dovŕšenia pracovného a životného výročia poskytujeme odmeny zamestnancom, ktorí u nás pracujú aspoň 10 rokov.

Odmena pri odchode do dôchodku

Do dôchodku odídete s finančným darčekom. Jeho výška závisí na dĺžke zamestnanosti v našej spoločnosti.

Predĺženie pracovného voľna s náhradou mzdy

Niektoré životné okamihy je potrené stráviť s našimi najbližšími. Na predĺžené pracovné voľno máte nárok napr. pri narodení dieťaťa, ale aj pri tých menej príjemných životných okamihoch.

 

Príspevok na detskú rekreáciu - tábor 

Nezabúdame, ani na deti našich zamestnancov a prispievame na detské rekreácie.

Vzdelávanie

Každý zamestnanec má možnosť zdokonaľovať svoje odborné a komunikačné schopnosti v súlade so svojim pracovným zaradením.

Finančný príspevok darcom krvi pri získaní Jánskeho plakety

Tento šľachetný čin u nás taktiež nezostáva bez povšimnutia. Držitelia Jánskeho plakety získavajú taktiež príspevok.

Zvýhodnený nákup pneumatík a služieb

Naši zamestnanci si môžu zakúpiť nielen pneumatiky, ale aj všetky autoservisné a pneuservisné služb za zvýhodnených podmienok.

Zvýšenie odchodného pri výpovedi z organizačných dôvodov podľa odpracovaných rokov

Dopad výpovede sa snažíme zmierniť zvýšeným odchodným v závislosti od počtu odpracovaných rokov.

Finančné benefity - vyplatenie dovolenkového a vianočného príplatku

Veľmi obľúbené sú tieto odmeny, ktoré sú vyplácané v závislosti na hospodárení našej firmy alebo celého koncernu.

 

Finančný príspevok ženám ku Dňu matiek 

Ženám pracujúcim v našej spoločnosti poskytujeme príspevok na oslavu Dňa matiek.