Výmena výfukov

POPIS SLUŽBY

Kontrola a odstraňovanie závad výfukového systému.

PREDNOSŤ SLUŽBY

Oprava prípadne výmena celkov alebo len jednotlivých častí výfukového systému.

PRÍNOS PRE ZÁKAZNÍKA

Správne fungujúci výfukový systém má priaznivý vplyv na hlučnosť, hodnoty emisií, výkon i spotrebu Vášho vozidla.

POPIS

Výfukový systém je dôležitou súčasťou vozidla. Jeho funkciou je nielen odvod splodín z motoru mimo vozidlo a znižovanie prevádzkovej hlučnosti, ale v dnešnej dobe najmä, a to vďaka katalyzátorom, premena obsahu spalín k nižším hodnotám škodlivých látok uvoľňovaných do ovzdušia.

Netesný, upchatý alebo inak nesprávne fungujúci výfukový systém môže mať za následok vyššiu hlučnosť, vysoké emisné hodnoty, vyššiu spotrebu paliva, obmedzený výkon motora. Môže dochádzať i k následným škodám na ostatných súčastiach výfukového systému a motora.

Servisná sieť BestDrive je schopná vykonať kontrolu výfukového systému s následnou výmenou poškodených dielov. Vybrané servisy sú schopné vykonať opravy vyžadujúce zváranie.

Správne fungujúci výfukový systém Vám zaistí bezproblémovú, úspornú a ekologicky šetrnú prevádzku vozidla.

 V našich servisoch nájdete nielen radu, ale aj odbornú pomoc!

Naše služby / Nami ponúkané servisné služby