Hustenie plynom

POPIS SLUŽBY

Hustenie pneumatík špeciálnym inertným plynom Secur pneus.

PREDNOSŤ SLUŽBY

Secur Pneus ako hustiace médium na rozdiel od tlakového vzduchu z kompresoru neobsahuje kyslík, atmosférickú vlhkosť a nečistoty, ktoré spôsobujú predčasné starnutie pneu a diskov, kolísanie tlaku v pneu a pri vyšších rýchlostiach môžu spôsobiť aj explóziu pneu.

PRÍNOS PRE ZÁKAZNÍKA

Plyn Secur Pneus vo Vašich pneumatikách Vám zaistí dlhodobo stály tlak v pneu, zvýši životnosť pneumatík a diskov, zníži spotrebu pohonných hmôt a zaistí lepší komfort a bezpečnosť jazdy.

POPIS

Hustenie pneumatík je v servisnej sieti BestDrive využívaná ako štandardná, alebo nadštandardná služba. 

Zákazník má možnosť vybrať si ako hustiace médium buď:

  • tlakový vzduch z kompresoru = štandardná služba
  •  inertný plyn Secur Pneus = nadštandardná služba

Aký je teda medzi týmito médiami rozdiel? Bežne sa na hustenie pneumatík používa tlakový vzduch z kompresoru. Pri prevádzke však môže obsahovať niektoré nežiadúce zložky, ktoré vo svojom dôsledku ovplyvňujú alebo môžu ovplyvňovať bezpečnosť prevádzky a životnosť pneumatík. Jedná sa o kyslík, atmosférickú vlhkosť a olej. Inertný plyn Secur Pneus používaný v našich servisoch je naopak to najpraktickejšie riešenie pre toho, kto očakáva od pneumatiky optimálnu životnosť a bezpečnú prevádzku. Svojim zložením sa jedná o zmes inertných plynov na báze argónu a dusíku. Pneumatiky nahustené týmto plynom zaistia zákazníkovi:

  • pocit väčšej istoty a bezpečnosti pri prevádzke vozidla
  •  stabilným prevádzkovým tlakom sa zvyšuje životnosť pneumatík
  •  zlepšuje sa komfort jazdy
  •  znižuje sa spotreba pohonných hmôt
  •  znižujú sa náklady na prevádzku

Požadujte na hustenie svojich pneumatík v servisnej sieti BestDrive inertný plyn SECUR PNEUS !

Naše služby / Nami ponúkané servisné služby