Klimatizácie

Klimatizácia je dnes už v mnohých prípadoch súčasťou základného vybavenia vozidiel. Stáva sa tak nepostrádateľným pomocníkom, ktorý v automobile vytvára príjemné prostredie nielen v lete, ale v podstate v priebehu celého roka. Hoci sa klimatizácia javí ako uzatvorený bezúdržbový systém, dochádza tu k pozvoľnému úniku chladiaceho média (chladiva), ktorého veľkosť sa uvádza až 10% za rok. Bežná údržba klimatizácie spočíva predovšetkým v kontrole predpísaného množstva chladiaceho média a ďalších operácií, ktoré sú súčasťou automatického testu našich moderných servisných prístrojov.