Fleet management

Dožinky

BestDrive, profesionálna sieť s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti obsluhy fleetových zákazníkov. Volíme individuálny prístup zameraný na optimalizáciu a plánovanie nákladov spojených s dodávkou pneumatík a realizovaním servisných prác.