Nové štítkovanie pneumatík z EÚ prinesie motoristom viac informácií

S prichádzajúcou jarnou sezónou k nám od 1.mája 2021 dorazí aj novinka z Európskej únie, ktorou je nové značenie pneumatík. Cieľom nových EÚ štítkov je hlavne zníženie emisií správnym výberom pneumatík. S tým súvisí nový dizajn, ktorý poskytne spotrebiteľom viac informácií prehľadnejším spôsobom.