Systém merania tlaku v pneumatikách - TPMS

Tire Pressure Monitoring System (systém merania tlaku v pneumatikách)

Legislatíva Európskej únie, konkrétne Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 zo dňa 13. júla 2009, uvádza povinnosť použitia systému monitorovania tlaku v pneumatikách od 1. novembra 2012 pre všetky novo schválené modely vozidiel kategórie M1 (osobné vozidlá) a od 1. novembra 2014 tiež pre všetky nové vozidlá tejto kategórie. Tieto vozidlá musia byť vybavené systémom, "ktorý môže vyhodnocovať tlak v pneumatikách alebo zmeny tlaku v priebehu času a prenášať zodpovedajúce informácie užívateľovi v priebehu jazdy vozidla". Toto nariadenie stanovuje podmienky, pri ktorých má systém monitorovania tlaku zareagovať, nestanovuje však, akým spôsobom má byť monitoring vykonaný.

Zákonné požiadavky na fungovanie TPMS

1. Náhla strata tlaku

 • Varovanie maximálne do 10 minút pri poklese pracovného tlaku o 20% (merané pri prevádzkových podmienkach) alebo pri dosiahnutí minimálneho tlaku 1.5 bar (150 kPa).

2. Postupná strata tlaku (nie je optimálny tlak podľa odporúčania výrobcu)

 • Varovanie najneskôr do 60 minút kumulovanej doby jazdy od zníženia pracovného tlaku o 20% ktorejkoľvek pneumatike vozidla (merané pri prevádzkových podmienkach) alebo pri dosiahnutí minimálneho tlaku 1.5 bar (150 kPa).

3. Chybná funkcia systému (neprenáša sa správne signálmi v systéme TPMS)  

 • Varovanie maximálne do 10 minút po vzniku chybnej funkcie.

4. Zobrazenie varovania vodiča

 • Od rýchlosti 40 km/h alebo nižšie až do najvyššej konštrukčnej rýchlosti.

Prínos TPMS

Vďaka správne fungujúcemu systému monitorovania tlaku v pneumatikách nedochádza k podhusteniu pneumatík, čo má pozitívny vplyv predovšetkým na:

 • bezpečnosť a ovládateľnosť vozidla
 • komfort jazdy
 • životnosť a opotrebenie pneumatík
 • spotrebu pohonných hmôt

Hroziace problémy spojené s nefunkčnosťou systému TPMS na vozidle

 • TPMS je bezpečnostný systém (podobne ako airbag/ABS/ESP), preto musí byť funkčný, aby vozidlo bolo spôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách.
 • Vozidlo bez funkčného systému TPMS neprejde kontrolou v Stanici technickej kontroly (STK).
 • V prípade nefunkčného systému TPMS hrozia vodičovi postihy zo strany polície SR.
 • Poisťovne môžu krátiť, popr. úplne zamietnuť poistné plnenia.

V súčasnej dobe existujú 2 typy systémov na meranie tlaku v pneumatikách. Jedná sa o priamy a nepriamy systém merania tlaku.

Naše služby / Nami ponúkané servisné služby