Opravy poškodenia autoskiel

POPIS SLUŽBY

Odborne opravené bodové praskliny čelného skla vozidla do priemeru 2,5 cm poškodenia a opravy pozdĺžnych prasklín v maximálnej dĺžke 15 cm poškodenia.

PREDNOSŤ SLUŽBY

Vykonaním opravy sa zabráni ďalšiemu prasknutiu skla v mieste pôvodného poškodenia. Sklo po oprave nevykazuje optickú vadu. Zákazník obdrží atest pre prípadnú kontrolu STK, Polícia SR, a pod.

PRÍNOS PRE ZÁKAZNÍKA

Realizácia opravy prináša klientovi významnú finančnú úsporu, pretože nie je nutné vykonávať výmenu čelného skla. Zákazník ušetrí čas aj náklady.

POPIS

V súčasnej dobe realizujeme túto službu vo vybraných servisoch. Výmena poškodeného čelného skla je finančne nákladná. Poškodenie čelného skla je závada typu C, pre ktorú nie je vozidlo spôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách. Problémy môžu vzniknúť aj pri kontrole na STK, pretože kontrola čelného skla je zaradená medzi vybrané kontrolné miesta. Pri cestnej kontrole Políciou SR sa vodič s poškodeným čelným sklom vystavuje odobratiu  technického preukazu k vozidlu. Pri ceste do zahraničia s poškodeným čelným sklom nebude vodičovi umožnený vjazd na územie cudzieho štátu.

To sú len niektoré z problémov, ktoré vodiča s poškodeným čelným sklom čakajú, nehľadiac na to, že bezpečnosť vodiča a celej posádky vozidla je z dôvodu obmedzeného výhľadu znížená. Práve z týchto dôvodov vstupuje do popredia odbornosť, kvalita a profesionalita služieb, ktoré sa vykonávajú vo vybraných pobočkách autoservisnej siete BestDrive, ktoré majú na tieto opravy čelných skiel autorizáciu.

Dlhoročná tradícia, profesionalita, znalosti a skúsenosti servisného aj predajného personálu, profesionálne značkové servisné zariadenia a prvotriedne použitý materiál sú dostatočnou zárukou toho, že sa na naše služby môžete spoľahnúť.

Nemeňte zbytočne čelné sklo a skúste si ho u nás nechať opraviť!

Naše služby / Nami ponúkané servisné služby