Imprint

Informacie o spoločnosti

ContiTrade Slovakia s. r. o.

Terézie Vansovej 1054

020 01 Púchov

IČO: 36 336 556

Telefón: +421 901 752 003

Email: GDPR@bestdrive.sk

Web: www.bestdrive.sk

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 14748/R 

 

Manažment

ING. IGOR VALKO    

Riaditeľ a konateľ spoločnosti

Email: igor.valko@bestdrive.sk

Telefón: 0905 693 809, 042/437 61 00

 

ING. IGOR MIKUŠ

Finančný riaditeľ a konateľ

Email: igor.mikus@bestdrive.sk

Telefón: 0914 371 339, 042/437 61 10

Sociálne siete

Nariadenie Európskej únie

V súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 nájdete odkaz na online platformu Európskej komisie na mimosúdne riešenie sporov online (tzv. „Platforma OS“).

Informácie pre nahlasovanie korupcie nájdete tu.