Diagnostika elektronických systémov

POPIS SLUŽBY

Pomocou profesionálnej diagnostiky Bosch KTS vykonáme kontrolu elektronických systémov motorového vozidla.

PREDNOSŤ SLUŽBY

Diagnostikou elektronických systémov vozidla, získate rýchly prehľad o fungovaní elektronických systémov vozidla bez nákladnej a časovo náročnej demontáže a kontroly jednotlivých dielov.

PRÍNOS PRE ZÁKAZNÍKA

Včasným odhalením prípadných závad elektronických systémov vozidla predídete následnému vzniku závažných porúch a poškodení Vášho vozidla. 

POPIS

Elektronické systémy v nových moderných automobiloch sú čím ďalej náročnejšie a zložitejšie. Funkcie týchto systémov sú neustále elektronicky kontrolované riadiacim systémom vozidla a v prípade chyby, závady alebo funkčnej odchýlky nie je  vždy vodič na závadu upozornený varovnou kontrolkou na prístrojovej doske. Z tohto dôvodu je dôležitá pravidelná kontrola elektronických systémov vozidla. Niekedy môže dôjsť aj ku spusteniu tzv. núdzového režimu vozidla, kedy je pre ochranu pred ďalšími nadväzujúcimi závadami alebo poškodeniami obmedzený výkon motoru a zákazník je týmto upozornený na okamžitú nutnosť návštevy odborného servisu a vykonanie  profesionálnej diagnostiky vozidla.

Bez kvalitnej diagnostiky sa dnes u mnohých vozidiel ale nedajú vykonávať  ani bežné servisné úkony, akými sú napr. výmena brzdových dostičiek, výmena brzdovej kvapaliny, nastavenie servisného intervalu po výmene oleja, po pravidelných servisných prehliadkach, výmena autobatérie a pod.

V celej servisnej sieti BestDrive Vám ponúkame základné diagnostické práce zahŕňajúce načítanie pamätí závad riadiacich jednotiek vozidla, napr. riadiacej jednotky motora, brzdových systémov, ABS/ESP, klimatizácie, komfortných systémov vozidla apod., ďalej servisné práce vyžadujúce diagnostický prístup ako už spomínaná výmena brzdových komponentov (najmä u vozidiel s elektronickou parkovacou brzdou) a v neposlednom rade mazanie odstránených závad a nastavovanie servisných intervalov po vykonaných servisných úkonoch.

Naši pravidelne školení mechanici sú po dohode so zákazníkom a v rámci možností konkrétnej predajne schopný vykonať aj ďalšie náročnejšie servisné činnosti súvisiace s diagnostikou, následnou opravou a odstránením zistených závad.

Naše služby / Nami ponúkané servisné služby