Kontrola a nastavenie geometrie

Geometria vozidla je jednou z najdôležitejších servisných prehliadok na Vašom vozidle. Má veľký vplyv na bezpečnosť jazdy a celej posádky. Prečo? Pretože sa týka jednej z najdôležitejších častí vozidla a tým sú kolesá, ktoré patria k najviac namáhaným a opotrebovávaným dielom na automobile a zároveň sú tým jediným, čo nám zabezpečuje styk automobilu s vozovkou.