Kontrola a nastavenie geometrie

POPIS SLUŽBY

Meranie alebo nastavovanie geometrie náprav vozidla.

PREDNOSŤ SLUŽBY

Zistenie stavu nastavenia jednotlivých častí prednej a zadnej nápravy podvozku vozidla pomocou presného kalibrovaného elektronického zariadenia.

PRÍNOS PRE ZÁKAZNÍKA

Správne nastavenie náprav vozidla zvyšuje životnosť pneumatík, zlepšuje komfort a má vplyv na celkovú bezpečnosť jazdy. BestDrive odporúča vykonať kontrolu geometrie po každej výmene pneumatík, dielov podvozku alebo po silnom nárazu kolesa do prekážky (napr. výmol, obrubník, …)

POPIS

Neštandardné opotrebenie pneumatík dokáže upozorniť na možnosť závady alebo na zlé nastavenie geometrie podvozku Vášho vozidla.

Kontrolu geometrie podvozku vykonávame na modernom meracom zariadení. Používame elektronické osem-senzorové alebo 3D kamerové zariadenie s indikáciou nameraných hodnôt vrátane grafického zobrazení. Namerané hodnoty sú porovnané s hodnotami výrobcov vozidiel. Zistené odchýlky v nastavení geometrie podvozku Vám môžu naši mechanici okamžite nastaviť. Výstupom meraní je protokol z tlačiarne, ktorá je súčasťou zariadenia.

Všetky zariadenia sú pravidelne kalibrované s vysokou presnosťou.

Požadujte kontrolu geometrie v našich servisoch, ktoré sú pre túto činnosť vybavené!

Zvýšite životnosť svojich pneumatík, zlepšíte komfort jazdy a zvýšite bezpečnosť jazdy.

Ceny za kontrolu a nastavenie geometrie Vám radi povieme na ktorejkoľvek pobočke BestDrive.

Prípadne sa môžete OBJEDNAŤ ONLINE

Naše služby / Nami ponúkané servisné služby