Opravy pneumatík

POPIS SLUŽBY

Štandardné opravy poškodených pneumatík a duší. 

Prečo si nechať opraviť pneumatiky v BestDrive?

Servisní mechanici majú certifikát na realizáciu opráv a používajú značkový opravný materiál.

PRÍNOS PRE ZÁKAZNÍKA

Odborne zrealizovaná oprava Vám zvýší istotu a bezpečnosť pri jazde. V porovnaní s nákladmi na zakúpenie novej pneumatiky (duše) ušetríte bez toho, aby ste si znížili úžitkové vlastnosti opraveného výrobku. 

POPIS

Náhly únik vzduchu z pneumatiky býva väčšinou spojený s prierazom alebo priepichom pneumatiky. Pokiaľ k tejto nehod príde počas jazdy, potom je dôležíté, čo najskôr zastaviť a pneumatiku vymeniť. Ďalšou jazdou na pneumatike bez tlakového vzduchu dojde k prelámaniu kordu nosnej vložky a pneumatika je neopraviteľná.

Pokiaľ zistíte, že k tomuto úniku došlo v kľude, keď vozidlo stojí, tak  takisto neváhajte a poškodenú pneumatiku okamžite vymeňte. A to je práve príležitosť pre našich servisných mechanikov. Odborne zrealizovaná oprava mechanického poškodenia pneumatiky priepichom Vám ušetrí peniaze za nákup novej pneumatiky.

Naši pracovníci sú pre opravy pneumatík a duší odborne preškolení. Taktiež nami používané značkové opravné materiály sú nielen kvalitné, ale aj cenovo veľmi výhodné. Preto je oprava poškodenej pneumatiky v servisoch BestDrive pre každého nášho zákazníka zárukou ďalších ubehnutých km a za priaznivú cenu.

Opravy poškodených pneumatík v servisoch BestDrive - záruka kvality!

Naše služby / Nami ponúkané servisné služby