Kontakty na personálne oddelenie

Ing. Peter Šimo
personálny riaditeľ
Tel: +420 570 582 061
Janka Kvasnicová
personalistka
Tel: +421 424 376 101