Prichádza leto a s ním aj vlna horúčav: zamerajte sa na svoju klimatizáciu!

Dnes už je klimatizácia celkom štandardnou súčasťou vybavenia automobilov. Nebolo tomu tak ale vždy a ešte pred niekoľkými málo rokmi bola klimatizácia „luxusom za príplatok“. Vôbec prvú klimatizáciu pritom svetu priniesol Willis Carrier už v roku 1902. Tá slúžila tlačiarni v New Yorku pre rýchlejšie usychanie farieb.

Manuálna alebo automatická?

S automatickou klimatizáciou získavate predovšetkým väčší komfort používania. Mimo to, že je automatická klimatizácia „skrátka jednoduchšia“, dostanete na jej obstaranie tiež nižšiu spotrebu paliva a vyrovnanejšie výsledky. U manuálnej klimatizácie totiž kompresor chladí neustále. Zároveň tiež nikdy danú teplotu nenastavíte úplne presne, bude sa tak jednať iba o odhad.

Vďaka teplotným snímačom si automatická klimatizácia sama zistí, aká je v interiéri teplota. Do kabíny potom vháňa vzduch podľa potreby a akonáhle je dosiahnutá požadovaná teplota, kompresor sa vypína.

Aj keď je finančný rozdiel medzi manuálnou a automatickou klimatizáciou v rade jednotiek tisíc, je to súčasť, na ktorej sa moc nevypláca šetriť. Ak vás však trápia obmedzené prostriedky, potom aj manuálna klimatizácia dokáže poskytnúť dostatočnú službu.

Ako funguje?

Klimatizácia vo vozidle je uzavretý okruh a funguje tak, že si najprv kompresor z nízkotlakovej časti okruhu nasaje chladivo v plynnom stave. Plyn je následne kompresorom stlačený a vháňaný z nízkotlakovej do vysokotlakovej časti systému. Plyn v túto chvíľu začína vďaka zvýšeniu tlaku meniť svoju teplotu smerom nahor. Teplo je následne odvádzané pomocou kondenzátora, v ktorom dochádza k jeho kondenzácii, teda ku skvapalneniu plynu. Chladivo, ktoré sa nachádza v kvapalnom stave a má nižšiu teplotu ako po stlačení kompresorom, je ďalej tlačené cez expanzný ventil alebo expanznú trysku, kde sa rozpína ​​a mení z kvapaliny pri vysokom tlaku na plyn pri nízkom tlaku. Stráca tak tepelnú energiu, ktorá bola potrebná pre túto premenu. Plynné médium s nízkou teplotou sa pri malom tlaku dostáva do výparníka, ten potom ochladzuje vzduch, ktorý ním prechádza. Vzduch ochladený priechodom cez výparník prúdi do vozidla a ďalej už je pomocou ventilátora vháňaný rovno do interiéru vozidla. Z výparníka je chladivo v plynnom stave znovu nasávané kompresorom a celý kolobeh sa neustále a bez prerušenia opakuje.

Okruh obsahuje ešte sušič, ktorý sa stará o odvlhčovanie jeho prebytočnej vlhkosti. Mimo úpravu teploty vzduchu slúži klimatizácia tiež k znižovaniu vlhkosti vzduchu, tým je teda obmedzený vznik plesní.

Správne používanie

Aj keď je vonku horúco na zbláznenie, teplota v aute by sa mala líšiť vždy maximálne o 5 °C. Ideálne by ste si potom mali v aute udržiavať teplotu okolo 20-24 °C. Minimálne päť minút predtým, než dôjdete do cieľa, by ste mali klimatizáciu vypnúť, aby si vaše telo opäť zvyklo na teplotu okolia a mohlo dôjsť prúdiacim vzduchom k vysušeniu výparníka, čím zabránite vzniku plesní a baktérií. Zároveň by ste mali, aby sa predišlo chorobám, púšťať studený vzduch na čelné sklo automobilu - rozhodne nie priamo na naše telo!

Klimatizácie by však mali byť tiež pravidelne udržiavané. Pravidelnou dezinfekciou klimatizácie a výmenou kabínového filtra predídete vzniku a šíreniu choroboplodných organizmov. Zle udržiavaná klimatizácia môže viesť až ku vzniku bolestí hlavy, angíny, astmy a mnohých ďalších chorôb.

dezinfekciu klimatizácie sa vám s radosťou postaráme aj v našej autoservisnej sieti BestDrive. Je pritom výrazne doporučené, aby ste túto dezinfekciu podstúpili aspoň dvakrát ročne.

Klimatizácie však vieme aj servisovať, kontroly by pritom mali byť vykonávané aspoň raz ročne. Počas tohto pravidelného servisu dôjde predovšetkým k doplneniu chladiaceho média na správnu hodnotu, vyčistenie a odvlhčenie systému a hlavne k výmene oleja v kompresore, čo je nevyhnutne potrebné pre jeho dlhú a bezporuchovú prevádzku. So správnou funkčnosťou ide totiž ruka v ruke aj bezpečnosť na cestách.

Na to, či je klimatizácia v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave, by ste nemali myslieť len pred odchodom na letnú dovolenku, ale pravidelných intervaloch. Využite komplexnú servisnú starostlivosť autoservisnej siete BestDrive a buďte na cestách v pohode a pokoji. Leto sa blíži, starosti prenechajte nám.

Správny Drive - Ako čeliť horúčavám? O tom viac vo videu.