AUTO COMPACT s.r.o. , Rimavská Sobota, Cintorínska ul.