Výmena oleja a filtrov

POPIS SLUŽBY

Pravidelná výmena motorového oleja vrátane filtra a zaistenie jeho ekologickej likvidácie.

PREDNOSŤ SLUŽBY

Skontrolujeme, doplníme a prípadne vymeníme motorový olej a olejový filter Vášho vozidla. Typ vhodného oleje a filtra volíme podľa predpisov a doporučení výrobcu vozidla.

PRÍNOS PRE ZÁKAZNÍKA

Pravidelná a kvalitne vykonaná služba výmeny motorového oleja s použitím vhodného oleja a filtra, predĺži životnosť motoru a zabezpečí jeho bezporuchový chod.

POPIS

Motorový olej má podstatný vplyv na životnosť a stav motora vozidla. Má nezanedbateľný vplyv aj na úsporu prevádzkových nákladov a to priamo v podobe menšej spotreby pohonných hmôt, tak aj nepriamo minimalizáciou rizika nákladných opráv z dôvodu nadmerného, predčasného opotrebenia. Olej musí spĺňať celý rad vlastností. Predovšetkým musí dobre držať na mazanom povrchu, musí znižovať trenie a odvádzať vznikajúce prevádzkové teplo. Musí chrániť časti motora pred koróziou a nadmerným opotrebením. Použitím vhodného oleja zabezpečíme premazanie všetkých mazacích miest v čo najkratšom čase a vytvorenie stabilného olejového filmu. Olej v motore degraduje prevádzkovým režimom, pôsobením, pôsobením tepla, vlhkosti, absorbovaním nečistôt a ďalšími vplyvmi. Ktoré vznikajú chodom motora. 

Z týchto dôvodov je veľmi dôležité vykonávať pravidelnú údržbu podľa doporučení výrobcu vozidla na základe počtu najazdených kilometrov alebo veku oleja, pretože olej degraduje i vekom, i keď vozidlo nie je používané (absorbuje vlhkosť).

V prípade používania vozidla v náročnom prevádzkovom režime dosiahnete skrátením predpísaných servisných intervalov významného predĺženia životnosti motora Vášho vozidla.

V servisnej sieti BestDrive používame značkové oleje. Ide o oleje, ktoré sú súčasťou I. výbavy mnohých známych značiek. Tieto oleje sa tiež prezentujú v ťažkých prevádzkových podmienkach mnohých automobilových závodov. (Formula 1, DAKAR, atď.) Široký výber týchto olejov používaných v našej servisnej sieti, zaručuje zákazníkovi splnenie výrobcom požadovaných vlastností aj vysokú kvalitu. Naši mechanici sú schopní vám poradiť a vybrať ten správny typ oleja pre vaše vozidlo. Výmenu vykonávame buď okamžite alebo na základe objednania. Vždy podľa potreby zákazníka. Súčasťou výmeny olejov je vždy aj výmena olejového filtra.

Opotrebovaný motorový olej i filter ekologicky zlikvidujeme.


Kvalita nami používaných olejov je zárukou pre Vaše správne rozhodnutie o výmene oleja v sieti BestDrive!

Máte možnosť sa tiež OBJEDNAŤ ONLINE

Naše služby / Nami ponúkané servisné služby