Údržba klimatizácií

Popis služby

Preverenie účinnosti klimatizácie, recyklácia a plnenie chladiva, test tesnosti systému.

Prednosť služby

Naša spoločnosť poskytuje servis klimatizácie už od roku 2003 a pravidelne školí svojich automechanikov v najlepších školiacich strediskách. K samozrejmosti patrí špičkové servisné vybavenie od dodávateľa BOSCH.

Prínos pre zákazníka

Pravidelnou údržbou klimatizácií našich zákazníkov zvyšujeme pohodu a príjemné prostredie v automobile, čím prispievame k bezpečnosti cestnej premávky.

Popis

Klimatizácia je dnes už v mnohých prípadoch súčasťou základného vybavenia vozidiel. Stáva sa tak nepostrádateľným pomocníkom, ktorý v automobile vytvára príjemné prostredie nielen v lete, ale v podstate v priebehu celého roka. Aj keď sa klimatizácia javí ako uzavretý bezúdržbový systém, dochádza tu k pozvoľnému úniku chladiaceho média, ktorého veľkosť sa uvádza  až 30% za 2 roky. Bežná údržba spočíva predovšetkým kontrole predpísaného množstva chladiaceho prostriedku a ďalších operácií, ktoré sú súčasťou automatického testu našich moderných servisných prístrojov.

Toto zariadenie umožňuje odsať chladiaci prostriedok a následne vykonať jeho recykláciu. Vplyvom recyklácie sa taktiež odlúči časť oleja, ktorý je v chladive rozptýlený. Pri vákuácii chladiaceho systému vykoná aj test tesnosti systému. Následne sa klimatizácia doplní chladiacim prostriedkom a novým olejom na výrobcom predpísané množstvo. Zákazník vždy hradí len rozdiel medzi odsatým množstvom a predpísaným množstvom výrobcom vozidla.

Údržba klimatizácia s chladiacim médiom R134a je v súčasnosti vykonávajú na všetkých našich prevádzkach BestDrive. Údržba klimatizácie na vybraných prevádzkach, ktoré sú vybavené novým zariadením, umožňuje servisovanie vozidiel s klimatizáciou plnenou novým chladivom R1234yf.

Táto služba je ponúkaná pobočkách:

  • Bratislava - Panónská
  • Levice
  • Michalovce

Do údržby klimatizácie bezpodmienečne patrí dezinfekcia celého vnútorného systému rozvodu vzduchu v kabíne vozidla a výmena peľového (kabínového) filtra.

Aby sme zabezpečili bezproblémovú funkciu a správny výkon klimatizácie, musíme sa o ňu starať. Pravidelné kontroly celého systému, rovnako tak aj drobné opravy predpokladajú nevyhnutné servisné vybavenie a odberne preškolený personál. To všetko sme práve pre Vás vo vybraných servisoch BestDrive pripravili. Naši mechanici Vám preveria účinnosť klimatizácie, vykonajú kontrolu, recykláciu a plnenie chladiva, dezinfekciu výparníku a výmenu peľového filtra. Máme vybavenie pre zistenie miesta netesnosti systému klimatizácie a sme schopní vykonať i drobné opravy. Pravidelnou kontrolu funkcie klimatizácie odporúčame vykonávať každý rok, najmä pred letným obdobím. Vyberte si jednu našich predajní BestDrive, poskytujúcich servis klimatizácie.

Naše služby / Nami ponúkané servisné služby