Dezinfekcia klimatizácie a čistenie klimatizácie

POPIS SLUŽBY

Neoddeliteľnou súčasťou pravidelnej údržby klimatizácie je jej dezinfekcia a výmena kabínového filtra. Dezinfekcia klimatizácie spočíva v dezinfekcii výparníka klimatizácie, vetracích kanálov, prieduchov a interiéru vozidla.

PREDNOSŤ SLUŽBY

Použitie najmodernejšej technológie dezinfekcie ozónom.

PRÍNOS PRE ZÁKAZNÍKA

Klimatizačná sústava vrátane interiéru vozidla je zbavená škodlivých mikroorganizmov, plesní a nepríjemného zápachu.

POPIS

Dezinfekcia výparníka a vetracích šácht patrí ku základnej údržbe klimatizácie, ktorú by mal každý majiteľ vozidla s klimatizáciou pravidelne vykonávať. Výparník klimatizácie je diel, ktorý slúži k ochladzovaniu prúdiaceho vzduchu, nasávaného ventilátorom z okolia, zbaveného nečistôt priechodom cez kabínový filter. Pri prevádzke klimatizácie sa na výparníku vplyvom teplotných rozdielov zráža atmosférická vlhkosť, ktorá vytvára ideálne prostredie pre tvorbu mikroorganizmov a plesní. Takto zanedbaná klimatizácia má nielen škodlivé účinky na zdravie cestujúcich, ale obťažuje interiér vozidla zápachom. Pokiaľ sa po dezinfekcii klimatizácie nepodarí na prvýkrát zápach úplne odstrániť, je to známka zanedbanej údržby a je vhodné dezinfekciu v krátkej dobe zopakovať. Ako prevenciu odporúčame vykonať dezinfekciu klimatizácie 2x za rok.

V sieti BestDrive používame k dezinfekcii klimatizácie a interiéru vozidla prístroj generujúci ozón, ktorý sa tiež používa k dezinfekcii priestorov zdravotníckych zariadení.

Pre 100% úspešnosť tejto služby je nevyhnutné vykonať výmenu kabínového filtra. Kabínový filter sa po určitej dobe zanesie prachom, lístím apod., čím sa rapídne zníži účinnosť  ventilátora kúrenia a tiež klimatizácie. Výmena kabínového filtra sa odporúča po najazdení 15 000 km alebo aspoň 1x za rok, v závislosti na prostredí, v ktorom sa vozidlo pohybuje.

Rovnako ako ostatné časti vozidla aj klimatizácia vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Pravidelný servis klimatizačnej sústavy vyžaduje nevyhnutné servisné vybavenie a odborne preškolený personál. To všetko sme práve pre Vás v sieti BestDrive pripravili.

V sieti vybraných servisných predajní BestDrive sme pripravení o klimatizáciu vo Vašom vozidle starať alebo sa môžete OBJEDNAŤ ONLINE.

Naše služby / Nami ponúkané servisné služby