Údržba klimatizácií

POPIS SLUŽBY

Preverenie účinnosti klimatizácie, recyklácia a plnenie chladiva, test tesnosti systému.

PREDNOSŤ SLUŽBY

Naša spoločnosť poskytuje servis klimatizácií už od roku 2003 a pravidelne školí svojich automechanikov v najlepších školiacich strediskách. K samozrejmosti patrí špičkové servisné vybavenie od dodávateľa BOSCH.

PRÍNOS PRE ZÁKAZNÍKA

Pravidelnou údržbou klimatizácií našich zákazníkov zvyšujeme pohodu a príjemné prostredie v automobile, čím prispievame k bezpečnosti cestnej premávky.

POPIS

Pravidelnou údržbou klimatizáciou našich zákazníkov zvyšujeme pohodu a príjemné prostredie v automobile, čím prispievame k bezpečnosti cestnej  premávky. Klimatizácia je dnes už v mnohých prípadoch súčasťou základného vybavenia vozidiel. Stáva sa tak nepostrádateľným pomocníkom, ktorý v automobile vytvára príjemné prostredie nielen v lete, ale v podstate v priebehu celého roka. Hoci sa klimatizácia javí ako uzatvorený bezúdržbový systém, dochádza tu k pozvoľnému úniku chladiaceho média, ktorého veľkosť sa uvádza až 30% za 2 roky. Bežná údržba spočíva predovšetkým v kontrole predpísaného množstva chladiaceho prostriedku a ďalších operácií, ktoré sú súčasťou automatického testu našich moderných servisných prístrojov.

Toto zariadenie umožňuje odsať chladiaci prostriedok a následne vykonať jeho recykláciu. Vplyvom recyklácie sa tiež odlúči časť oleja, ktorý je v chladive rozptýlený. Pri vákuácii chladiaceho systému sa vykoná aj test tesnosti systému. Následne sa klimatizácia doplní chladiacim prostriedkom a novým olejom na výrobcom predpísané množstvo. Zákazník vždy hradí len rozdiel medzi odsatým množstvom a predpísaným množstvom výrobcom vozidla.

Do údržby klimatizácie tiež bezpodmienečne patrí dezinfekcia celého vnútorného systému rozvodu vzduchu v kabíne vozidla a výmena peľového filtra.

Aby sme zabezpečili bezproblémovú funkciu a správny výkon klimatizácie, musíme sa o ňu starať. Pravidelné kontroly celého systému, rovnako tak ako drobné opravy predpokladajú nevyhnutné servisné vybavenie a odborne preškolený personál. To všetko sme práve pre Vás vo vybraných servisoch BestDrive pripravili. Naši mechanici Vám preveria účinnosť klimatizácie, vykonajú kontrolu, recykláciu a plnenie chladiva, dezinfekciu výparníka a výmenu peľového filtra. Máme vybavenie pre zistenie miesta netesnosti systému klimatizácie a sme schopní vykonať i drobné opravy. Pravidelnú kontrolu funkcie klimatizácie odporúčame vykonávať každý rok, najmä pred letným obdobím. Vyberte si jednu z viac ako 20 predajní BestDrive, poskytujúcich servis klimatizácie.

Naše služby / Nami ponúkané servisné služby