Kontrola a výmena chladiacej kvapaliny

POPIS SLUŽBY

Zmeriame bod tuhnutia chladiacej kvapaliny (optickým testerom), preveríme termín jej pravidelnej výmeny a v prípade potreby vykonáme výmenu.

PREDNOSŤ SLUŽBY

Skontrolujeme, doplníme a prípadne vymeníme chladiacu kvapalinu Vášho vozidla. Typ vhodnej chladiacej kvapaliny volíme podľa predpisov a doporučení výrobcu vozidla.

PRÍNOS PRE ZÁKAZNÍKA

Pravidelnou údržbou Vášho vozidla, kontrolou a výmenou chladiacej kvapaliny udržujete chladiaci systém Vášho vozidla v správnom prevádzkovom stave, predchádzate poruchám a nechceným stavom, napr. zamrznutiu alebo prehriatiu chladiacej kvapaliny, či vnútornej korózii chladiaceho systému. 

POPIS

Správne zvolená, správne nariedená a pravidelne menená chladiaca kvapalina zabraňuje vzniku vnútornej korózie  v chladiacom systéme, prehriatiu motora vozidla v letnom a zamŕzaniu systému v zimnom období.

Predovšetkým v zimnom období je nutné venovať zvýšenú pozornosť stavu chladiacej kvapaliny. Pokiaľ vodič podcení kontrolu a pravidelnú údržbu chladiaceho systému, môže dôjsť k tzv. uvareniu motora, kedy chladiaca kvapalina vďaka zamrznutiu neprúdi v chladiacom systéme motora optimálne alebo vôbec. Motor sa následne veľmi rýchlo prehreje. Dôsledkom môže byť nevratné poškodenie motora alebo jeho súčastí.

Naša servisná sieť vám ponúka možnosť kontroly stavu chladiacej kvapaliny a pravidelnej údržby chladiaceho systému Vášho vozidla

Nepodceňujte nutnosť pravidelného servisu chladiaceho systému Vášho vozidla!

O cenách servisných prác sa informujte na ktorejkoľvek predajni BestDrive.

Naše služby / Nami ponúkané servisné služby