Test a výmena brzdovej kvapaliny

POPIS SLUŽBY

Kontrola brzdovej kvapaliny (hladiny v nádržke, veku, bodu varu) a jej pravidelná výmena. 

PREDNOSŤ SLUŽBY

Skontrolujeme, doplníme a prípadne profesionálne vymeníme brzdovú kvapalinu Vášho vozidla. Vždy je použitá kvapalina špičkovej kvality, zodpovedajúca špecifikácii vozidla.

PRÍNOS PRE ZÁKAZNÍKA

Funkčný a bezpečný brzdový systém Vášho vozidla, na ktorý sa môžete spoľahnúť i v krízových situáciách. Pravidelnou kontrolou a výmenu výmenou brzdovej kvapaliny udržujete brzdový systém Vášho vozidla v správnom prevádzkovom stave, predchádzate tým nepredvídateľným poruchám a nechceným stavom, napr. úniku alebo prehriatiu brzdovej kvapaliny.

POPIS

Kontrolou hladiny brzdovej kvapaliny zistíme prípadné úniky v brzdovom systéme. Elektronickým testerom zmeriame bod varu brzdovej kvapaliny. V prípade nutnosti vykonáme výmenu brzdovej kvapaliny, preplach a odvzdušnenie brzdového systému pomocou špeciálnej elektronickej plničky.

Prečo brzdovú kvapalinu kontrolovať a prečo ju pravidelne meniť?

Brzdová kvapalina je hygroskopická látka, čo znamená, že na sebe viaže vzdušnú  vlhkosť, a to i v uzavretom brzdovom systéme. Tým, že na seba kvapalina viaže vlhkosť, znižuje sa jej bod varu, degraduje a celkovo negatívne mení jej fyzikálne a prevádzkové vlastnosti. To spôsobuje vnútornú koróziu a nesprávnu funkciu brzdového systému.

Pri brzdení, a to najmä v kritických situáciách, dochádza k tomu, že sa v degradovanej kvapaline so zníženým bodom varu vytvárajú vodné pary, ktoré sú na rozdiel od kvapaliny objemovo stlačiteľné a brzdový systém prestáva správne fungovať. Môže dôjsť až k zlyhaniu brzdového systému. Tým je samozrejme ohrozená nielen Vaša bezpečnosť, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

Pravidelná výmena brzdovej kvapaliny je dôležitá nielen z dôvodu bezpečnosti, ale aj z dôvodu zabránenia poškodenia citlivých a drahých komponentov brzdovej sústavy (ABS, ESP) vnútornou koróziou.

Doporučený interval výmeny brzdovej kvapaliny je minimálne raz za dva roky nezávisle na tom, či vozidlo jazdí alebo nie.

servisnej sieti BestDrive Vám ponúkame zmeranie bodu varu brzdovej kvapaliny a jej výmenu. 

Využite našu ponuku pravidelného servisu. Ide nielen o Vašu bezpečnosť, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky! 

Naše služby / Nami ponúkané servisné služby