Kontrola bezpečnosti

POPIS SLUŽBY

Rýchla kontrola stavu dôležitých častí vozidla

PREDNOSŤ SLUŽBY

Zdvihnutím vozidla sa ľahko odhalia závady, o ktorých ako užívateľ ani netušíte. Také odborné merania a kontrola vybraných častí Vášho vozidla môžu predísť následným drahým opravám a nepredvídateľným situáciam ohrozujúcim bezpečnosť posádky vozidla.

PRÍNOS PRE ZÁKAZNÍKA

Prehliadkou Vášho vozidla získate prehľad o reálnom stave najdôležitejších kontrolovaných častí. V prípade zistenej závady od nás dostanete ponuku na jej odstránenie.

POPIS

Práve pre Vás sieť vybraných servisných predajní BestDrive realizuje túto kontrolu so zameraním na podvozok vozidla, pneumatiky, brzdy, tlmiče a výfukové potrubie. Ďalej aj kontrolu prevádzkových kvapalín, autobatérie a osvetlenia vozidla. Súčasne Vám ponúkame možnosť odstránenia zistených závad  buď okamžite, alebo po dohode vo  Vami vybranom termíne.

Využite túto autoservisnú ponuku a kontaktujte Vašu najbližšiu pobočku BestDrive alebo sa OBJEDNAJTE ONLINE

Naše služby / Nami ponúkané servisné služby