Servis bŕzd

POPIS SLUŽBY

Vizuálna kontrola a prípadná výmena poskodených častí brzdového systému.

PREDNOSŤ SLUŽBY

Náš odborný mechanik Vás upozorní na opotrebované brzdové doštičky, prípadne iné vady v brzdovom systéme.

PRÍNOS PRE ZÁKAZNÍKA

Odstránenie závad v brzdovom systéme zvyšuje bezpečnosť Vašu aj Vašich spolucestujúcich.

POPIS

Je skutočnosťou, že moderné brzdové systémy v automobiloch už málokedy zlyhajú. Ale ich opotrebeniu vplyvom času a používania sa nedá zabrániť. Ak je Vaše vozidlo v našom servise, požiadajte o kontrolu brzdových doštičiek. Táto kontrola Vám môže signalizovať v akom skutočnom stave sú a veľmi často odhalí aj iné príčiny poklesu brzdového účinku Vášho vozidla. Opotrebenie dielov (predovšetkým doštičky, čeľuste, kotúče), závady na prívodoch brzdovej kvapaliny, chybné gumené časti, netesnosti a únik brzdovej kvapaliny, nedostatočná prítlačná sila u obloženia a ďalšie možné závady zistia len skúsení odborníci pri kontrole celého systému.

Zameranie našej činnosti v rámci rýchleho servisu je predovšetkým výmena brzdových doštičiek. Naši kvalifikovaní servisní pracovníci sú schopní po dohode so zákazníkom a v rámci možnosti konkrétneho servisného pracoviska, samozrejme vykonať aj ďalšie činnosti v rámci odstránenia zistených závad.

 

Po ukončení práce na brzdovom systéme by mala vždy najprv nasledovať skúšobná jazda.

 

Nechávajte si pravidelne kontrolovať brzdové doštičky a celý brzdový systém! V našich vybraných servisoch Vám túto kontrolu zaistíme.

 

Máte tiež možnosť sa OBJEDNAŤ ONLINE

Naše služby / Nami ponúkané servisné služby