Servisná prehliadka

Popis služby

Servisná prehliadka v BestDrive zahŕňa kontrolu stavu dôležitých častí Vášho vozidla. 

Prednosť služby

Servisná prehliadka je kontrola vybraných častí vozidla skúseným mechanikom, ktorá odhaľuje závady, o ktorých ako užívateľ ani netušíte. Odborné posúdenie, zmeranie a kontrola vybraných častí Vášho vozidla môžu predísť následným drahým opravám a nepredvídateľným situáciám ohrozujúcim bezpečnosť a zdravie posádky vozidla.

Prínos pre zákazníka

Servisná prehliadka Vášho vozidla je možnosť, ako získať prehlaď o reálnom stave najdôležitejších kontrolovaných častí. Na prípadne zistené závady Vás upozorníme a po odsúhlasení i odborne odstránime, čím sa výrazne zvýši nielen Vaša bezpečnosť, ale aj životnosť Vášho vozidla. Pravidelná servisná prehliadka celkového stavu Vášho vozidla je obdoba Vašich preventívnych vyšetrení u lekára, ktorá má tiež za cieľ odhaliť prípadné začínajúce problémy a tým predchádzať vážnym chorobám.

Popis

V našich servisoch poskytujeme zákazníkom niekoľko typov servisných prehliadok, ktoré sa od seba líšia zameraním a výčtom kontrolovaných bodov, čo má samozrejme dopad aj na časovú náročnosť vykonávanej kontroly.

Na každom vozidle naši mechanici bezplatne vykonávajú vizuálnu servisnú prehliadku (takzvaný check list), zameranú na najviac exponované komponenty vozidla. Záznam o stave týchto komponentov, rovnako ako stav km, termín STK a ďalšie dôležité informácie o vozidle sú v digitálnej podobe zaznamenané mechanikom do nášho systému, aby sme neskôr mohli pripomenúť svojim zákazníkom SMS správou či mailom dôležité termíny.

Ďalším (už spoplatneným) variantom servisnej prehliadky je Kontrola bezpečnosti, obmedzuje sa na základné časti vozidla z hľadiska bezpečnosti a zahrňuje okrem iného kontrolu

 • Stavu pneumatík
 • Vôlu na nápravách
 • Stav bŕzd a tlmičov
 • Funkčnosť osvetlenia

Službu Kontrola bezpečnosti – si môžete objednať online TU

Svoju obľubu si medzi našimi zákazníkmi našla najčastejšie využívaná alternatíva servisnej prehliadky a tou je Celková servisná prehliadka, čo je komplexná kontrola 99 najdôležitejších častí vozidla. U tejto služby je treba počítať s časom minimálne 60 minút, ale za to poskytuje komplexný obrázok stavu Vášho vozidla. Naši vyškolení servisní technici Vám dôkladne skontrolujú tieto oblasti:

 • Viditeľnosť z vozidla (skla, stierače, ostrekovače, zrkadlá)
 • Stav a funkčnosť osvetlenia
 • Stav bŕzd a funkcia ručnej brzdy
 • Stav tlmičov a pružín
 • Prevádzkové vôle v riadení a nápravách
 • Stav ostatných podvozkových dielov
 • Tesnosť a stav výfukového systému
 • Stav a kvalita prevádzkových kvapalín (olej, brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina)
 • Tesnosť motoru, prevodové skrine a únik prevádzkových kvapalín
 • Stav autobatérie
 • Funkčnosť klimatizačnej sústavy
 • Stav pneumatík (hĺbka dezénu, správnosť rozmeru, poškodenie, DOT, nerovnomernosť opotrebenia)
 • Stav karosérie
 • Správnosť identifikačných údajov vozidla
 • Úplnosť povinnej výbavy vozidla

 

Komplexná servisná prehliadka vozidla je jednou z najčastejšie žiadaných služieb autoservisov BestDrive, a preto v prípade záujmu neváhajte kontaktovať Vašu najbližšiu pobočku siete BestDrive!

Službu Celková servisná prehliadka si môžete online objednať TU

Okrem vyššie uvedených typov servisných prehliadok, prichádza sieť BestDrive s tematicky ladenými servisnými prehliadkami, zameranými na aktuálne platné období v priebehu roku.

Naše služby / Nami ponúkané servisné služby